garczyk_grafika4.5.png

MODUŁ ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I INFORMACJI

Sprawny przepływ dokumentów i informacji na linii biuro - budowy

 

 • Obieg dokumentów w firmach budowlanych jest utrudniony, ponieważ przekazywane są one do biura, a następnie na budowę, która nie znajduje się w tym samym miejscu. Odsyłanie lub dostarczanie dokumentów osobiście generuje stratę czasu pracy, a także opóźnienie w przekazywaniu bieżących informacji, co wpływa na niemożność podejmowania szybkich decyzji.

 Jak poprawić obieg dokumentów i informacji?

 

ROZWIĄZANIE, KTÓRE

 • Znacznie ograniczy administracyjne czynności kierowników budowy 
 • Skróci czas obiegu faktury kosztowej
 • Skróci czas oczekiwania na dane księgowe
 • Przyspieszy aktualizację budżetu o koszty
 • Przyspieszy rejestracje faktur
 • Zautomatyzuje proces księgowania 
 • Umożliwi tworzenie zamówień na planowane dostawy
 • Umożliwi tworzenie i rozliczanie umów z podykonawcami i tworzenie protokołów

STRONA GŁÓWNA

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU

 • elektroniczna akceptacja faktur 
 • elektroniczna akceptacja zamówień 
 • elektroniczny obieg umów
 • elektroniczne protokoły
 • rejestracja pism i dostarczanie do kierowników
 • integracja z systemem FK
 • integracja z budżetem budowy 
 • integracja z zewnętrznym folderem skanów dokumentów 

KONTAKT Z NAMI