obieg dokumentów i informacji 

 

Obieg dokumentów KOFIOS B to narzędzie do elektronicznej ewidencji, archiwum plików, elektronicznej akceptacji kosztów. Umożliwia zaczytywanie skanów dokumentów, wprowadzenie na elektroniczny dziennik podawczy i przypisanie ich do odpowiednich osób celem załatwienia sprawy czy zaakceptowania wydatków.

Zaakceptowane faktury na bieżąco obciążają budżet inwestycji do której został przypisany zakup.

KORZYŚCI:

 • mniej czynności administracyjnych na budowie
 • ograniczenie kosztów papieru
 • dokumenty zawsze "pod ręką"

STRONA GŁÓWNA

DLA KOGO:

 • dział administracji i księgowości 
 • kierownik budowy 
 • szef firmy

ZASTOSOWANIE:

 • rejestr korespondencji w firmie
 • obieg elektroniczny dokumentów 
 • akceptacja dokumentów przez kierowników budowy
 • elektroniczne archiwum dokumentów 

podstawowe funkCjonalności:

 • ścieżki akcpetacji 
 • ścieżki obiegu 
 • integracja z systemem FK
 • podział na różne kategorie dokumentów 
 • zaczytywanie faktur bezpośrednio do budżetów 

PREZENTACJA SYSTEMU

OPINIE UŻYTKOwnikóW:

"dokumenty pod kontrolą, nie tracę czasu na szukanie"

KONTAKT Z NAMI