NADZÓR NAD SPRZĘTEM BUDOWLANYM

W firmie budowlanej nadzór nad sprzętem budolwanym jest niezwykle istony z punktu widzenia: sprawnego funkcjonowania na budowie a także poziomu kosztów danej budowy. Dlaczego to takie ważne ?

Sprzęt budowlany potrzebny jest na budowie w celu wykonywania różnych prac budowlanych.  Jest zatem koneczne aby "zawsze był pod ręką". Kluczowe jest przypisanie danego narzędzia do pracownika czy do danej budowy w celu łatwej i szybkiej weryfikacji gdzie się znajduje obecnie narzędzie i w jakim jest stanie?

Kontrola sprzętu jest potrzebna także w celu wyeliminowania kosztów zakupu kolejnego narzędzie w sytuacji kiedy nie wiadomo gdzie się znajdują podobne narzędzia. 

 

nasze rozwiązanie:

  • Jak prowadzić ewidencję sprzętu aby łatwo można było sprawdzić gdzie się znajduje? 
  • jak zarządzać sprzętem: wydawać, zwracać aby stan zawsze był aktulany? 

DORADZTWO

PRODUKT

STRONA GŁÓWNA

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ USPRAWNIAJĄC nadzór nad sprzętem budowlanym?

  • zawsze aktulana informacja o tym gdzie się znajduje narzędzie i w jakim jest stanie?
  • wyeliminowanie nieefektywnego szukania 
  • ograniczenie zbędnych wydatków ponoszonych na zakup dodatkowych narzędzi