RAPORTOWANIE FINANSOWe:

 

Raporty finansowe stanowią źródło informacji o firmie. W każdej firmie powinien powstać zbiór podstawowych raportów finansowych wykonywanych regularnie w celu stałej kontroli w firmie i weryfikacji co się dzieje w kluczowych obszarach firmy, np. jakie są koszty w danym miesiącu? czy przychody są realizowane zgodnie z planem?

Przygotowanie raportów wiąże się z nakładem czasu pracy, dlatego wiele firm rezygnuje z takiej formy i raporty powstają "na życzenie". 

Takie raporty nie maja wartości zarządczej, często wyniki nie są już aktualne. 

 

 nasze rozwiązanie:

Jak stworzyć prosty system raportowania, który w szybkim czasie, bez dodatkowych nakładów pracy dostarczy nam dane:

  • sprzedaż/ przychody
  • koszty
  • zakupy
  • inne bardziej szczegółowe raporty, które są niezbędne, aby podejmować trafne decyzje

STRONA GŁÓWNA

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ USPRAWNIAJĄC RAPORTOWANIE?

  • mniej czasu na czynności zbierania danych i wpisywania do arkuszy obliczeniowych
  • wiecej czasu na analizę danych 
  • regularna informacja o stanie finansowym firmy

 

KORZYŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY