KOFIOS B

SYSTEM DLA GENERALNYCH WYKONAWCÓW 

Przed Wdrożeniem Naszego Systemu:

 • Generalny wykonawca stoi przed wyzwaniami związanymi z nieefektywnym zarządzaniem budżetami, problemami w kontroli zakresu projektów oraz ograniczeniem dostępu do bieżących informacji o postępie prac. Procesy są skomplikowane, a czasem brakuje szybkiej reakcji na zmieniające się warunki.

Po Wdrożeniu Naszego Systemu:

kofiosb002.png

 • Obraz zmienia się radykalnie. Generalny wykonawca korzysta z zoptymalizowanego procesu budowlanego, gdzie każdy etap, od rejestracji czasu pracy po elektroniczny obieg dokumentów, jest sprawnie zintegrowany. Automatyczna aktualizacja budżetu, prognoza kosztów, i ścisła kontrola zakresu projektu eliminują ryzyko nadmiernych kosztów. Dostęp do realnych informacji w czasie rzeczywistym umożliwia błyskawiczne decyzje, co przekłada się na szybsze tempo realizacji projektów.

 

 • Zautomatyzowane procesy finansowe, takie jak wystawianie protokołów do umów czy rozliczanie zakresu, eliminują ręczne zadania, pozwalając zespołowi skoncentrować się na kluczowych aspektach projektu. Współpraca z zespołem i podwykonawcami staje się bardziej efektywna dzięki integracji z budżetem i lepszemu zarządzaniu umowami podwykonawczymi.

 

 • W efekcie, generalny wykonawca doświadcza nowej jakości w zarządzaniu projektami budowlanymi.
 • Skrócenie czasu realizacji, eliminacja zbędnych kosztów, i lepsza współpraca z zespołem to tylko niektóre z korzyści, które stają się rzeczywistością po wdrożeniu naszego systemu. Ostatecznie, osiągają długoterminowy sukces poprzez lepszą kontrolę, optymalizację kosztów i doskonałą koordynację działań na każdym etapie projektu.

 

 • FUNKCJE SYSTEMU KOFIOS B
 • Zarządzanie kontraktami i umowami z dostawcami, podwykonawcami i klientami.
  • Planowanie i harmonogramowanie projektów budowlanych.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i umiejętnościami pracowników.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw materiałów budowlanych.
  • Raportowanie i analiza wydajności projektów oraz kosztów.
  • Integracja z innymi systemami, takimi jak systemy księgowe do kosztorysowania.
  • OPIS SYSTEMU