ORGANIZACJA PRACY NA BUDOWACH I KONTROLA KOSZTÓW PRACY

 

 • Brak możliwości kontroli bieżącego czasu pracy oraz duża ilość dokumentów w formie papierowej wpływają na czas przygotowania zestawienia, np. ewidencji godzin pracy pracownika. Utrudniona komunikacja pomiędzy biurem, a kierownikami na poszczególnych budowach.

Jak poprawić planowanie pracy, rejestrację godzin i rozliczanie kosztów na budowy?

PlanowanieFB.jpg

STRONA GŁÓWNA

 ROZWIĄZANIE, KTÓRE posiadamy

 • Pozwola na pełną kontrolę nad budżetami każdej budowy
 • Umożliwia szybki dostęp do dokumentacji poszczególnej budowy: faktury, pisma, umowy
 • Zapewnia elektroniczny obieg dokumentów wraz z możliwością ich akceptacji, niezależnie od miejsca
 • Usprawnia wewnętrzną komunikację pomiędzy biurem, a budową

WYBRANE FUNKCJONALNOŚCI

 • aplikacja do rejestracji czasu 
 • grafik pracy 
 • tablica planowania pracy na budowach
 • lista pracowników na budowach
 • arkusz do rozliczania kosztów na poszczególne budowy
 • aktualizacja budżetu o zarejestrowane godziny  
 • integracja z rejestratorami czasu pracy
 • rejestracja czasu pracy SMS
 • rejestrowania czasu na kilku budowach
 • stawki wynagrodzeń
 • stawki kosztowe
 • kartoteki pracowników
 • załączniki dokumentacji