brak narzędzi do zarządzania firmą budowlaną

Prowadzenie i zarządzanie firmą budowlaną bez odpowiednich narzędzi jest wyzwaniem zarówno dla pracowników jak i właścicieli firm. Zebranie informacji o bieżącej sytuacji w firmie wymaga dużych nakładów pracy. To z kolei wpływa na organizację pracy a i tak zebrane informacje są często już nieaktualne.

Dziś rynek usług budowlanych wymusza ścisły reżim planowania i realizowania inwestycji, trzeba planować i wyceniać projekty jeszcze przed rozpoczęciem prac, a potem zarządzać kosztami przedsięwzięć, dostrzegać wczesne sygnały o odchyleniach i raportować na bieżąco sytuację przełożonym.

To wymaga od kierowników budowy narzędzi do pracy, dzięki którym będą mogli szybciej dostarczać kluczowe dane.

slide01.jpg

firma budowlana- nasze narzędzia

 - dane dostępne na budowie

 - szybsza informacja

 - proste działanie 

chcesz wiedzieć więcej

korzyści z usprawnienia firmy?

 

Jak skutecznie wdrożyć nowe technologie?

Co jest ważne podejmując decyzję o wdrożeniu

SprawdźKONTAKT